Wat is Laban?

Laban training (LMA = Laban Movement Analysis): 

Leer je eigen ruimte weer (her)kennen en gebruiken

Weet jij hoe je met en door je lichaam ‘spreekt’? We denken dat wel te weten, maar is dat ook zo? Deze ongesproken taal heeft veel invloed op onszelf maar ook op de ander. Er zit ‘ruimte’ in ons lijf die we veel of weinig gebruiken. Er zijn bewegingen die we laten of juist teveel doen, houdingen waarin we veel of weinig variëren. Laban gaat over het hervinden van alle mogelijkheden die het lichaam biedt met als bonus dat we in ons denken en voelen, nieuwe mogelijkheden zullen ontdekken.

In de Labantraining ontdek je nieuwe houdingen en bewegingen en het mentale effect daarvan. Het zijn vaardigheden waar je veel voordeel van kunt hebben. Het doel is bewust te worden van het positieve effect op:

  • Gezien worden: mensen nemen van nature weinig of veel ruimte in en maken zich minder of sterk zichtbaar. Met Laban leer je om daar een eind aan te maken en jezelf op een hernieuwde manier te laten zien.
  • Gezondheid: een bijzondere verandering merken mensen die wat gebogen of gedrongen zijn of gespannen zijn in hun lichaam. Een nieuwe houding geeft hun meer lucht en ruimte.
  • Zelfsturing: door een nieuw bewustzijn van de eigen ruimte die wordt ingenomen kun je jezelf letterlijk  sturen om anders in de ruimte gaan bewegen.
  • Non-verbale communicatie: het arsenaal aan mogelijkheden bij bijvoorbeeld een presentatie of aanwezigheid in een vergadering wordt aanmerkelijk groter.

In het blad Managementvisie van oktober 2018 staat een uitgebreidere toelichting. U leest het artikel hier.

Kleintheater Zwaan
Theatermaker