Aanpak

Hoe zien de trainingen eruit

Professionals

Deze training bestaat uit twee hele dagen. Het lespakket omvat:

De training begint met een kennismaking en het uitspreken van de verwachtingen en leervragen. 
Ervaren: de volgende fase is een directe confrontatie met zichzelf door letterlijk in het lesmodel te stappen: de kubus. 
Kennisoverdracht: Hierna volgt een grondige uitleg van de zes basistermen die in de analyse worden gebruikt.
Oefenen: Deze termen worden vervolgens steeds praktisch geoefend en gelabeld in herkenbare fysieke en mentale begrippen die als kapstok dienen voor verdere toepassing.
Coöperatieve review: Tijdens de oefeningen wordt via het lezen van het lichaam van de ander in de kubus geoefend met het geven van feedback hierop.
Borgen: Het geheel wordt gelardeerd met tussentijdse oefeningen en bewegingsreeksen om het geleerde direct te kunnen borgen.
Toetsing: Ter afsluiting volgt een toetsing om te bepalen of alle lesstof praktisch en theoretisch is ingedaald via een presentatie.

Particulier

Deze training bestaat uit zes blokken van ongeveer 2 uur. Het lespakket omvat de volgende elementen:

Elke les bevat fysieke en speelse oefeningen die helpen bij het observeren van de wereld om je heen door 'Laban'-ogen.

Blok 1: Kennismaking met de theorie en analyse van elke deelnemer. Basisoefeningen. Het kijken en analyseren van elkaar is een wezenlijk onderdeel van de hele training.

Blok 2: Aan de slag met de Kubus: de vlakken Voor en Achter. 

Blok 3: Aan de slag met de vlakken links en rechts: Smal en Breed plus herhaling van Voor en Achter

Blok 4: Aan de slag met de vlakken hoog en laag: Licht en Zwaar. Daarnaast herhaling van de  eerste vier vlakken

Blok 5: Bewegingscycli aanleren. We leren een reeks eenvoudige oefeningen aan waarmee we alle 'vlakken' als het ware in het nieuwe lichaamsgeheugen opslaan.

Blok 6: De deelnemers krijgen allemaal een opdracht tot een korte presentatie om te laten zien dat ze met de nieuwe technieken uit de voeten kunnen. Ook evalueren we de hele training om vast ter stellen wat er is verbeterd.

Wij adviseren altijd een terugkomdag na circa 6 maanden om een en ander op te frissen. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Teamworkshop

In een workshop van een halve dag laten we deelnemers kennismaken met de hele bewegingsleer en analyseren ook alle deelnemers. De voorkeur is een hele dag waarbij twee trainers de groep begeleiden. Het programma is een eerste kennismaking maar de grote kracht is het onderling bewust worden van elkaars non verbale deel. Het programma van de groepstraining wordt dus gecomprimeerd aangeboden. De groepsgrootte kan tot maximaal 20 personen.

Laban voor acteurs

Conform de training voor particulieren. Alleen zijn hier oefeningen in verwerkt die speciaal voor acteurs (denk aan scenes) zijn.

Individuele coaching

De eerste (langere) bijeenkomst bestaat uit een intakegesprek waarbij er gelijk een analyse wordt gemaakt van de bewegingspatronen. Er wordt huiswerk meegegeven waarna een aantal bijeenkomsten wordt besteed aan de ervaringen en alle vlakken van de kubus worden onderzocht. De ervaring leert dat twee keer terugkomen voldoende is. Soms komt het voor dat cliënten een langere periode begeleiding nodig hebben.